De läste Dante – Från Boccaccio till Tage Danielsson

Conny Svensson, Carlssons Bokförlag, 2020 Författaren till Den gudomliga komedin, Dante Alighieri, dog i september 1321. Ett välkommet bidrag till sjuhundraårsminnet utgörs av professor emeritus Conny Svenssons De läste Dante. Här får vi möta...