Stor ökning av antalet diakoner i Polen

Sedan det ständiga diakonatet infördes i Polen runt milennieskiftet har antalet ständiga diakoner ökat markant, och diakoner vigs nu i allt fler stift. Som i många andra europeiska länder sjunker antalet prästkandidater i Polen...