Är vårdpersonal skyldig att vårda ebolapatienter?

  Frågan om huvurida vårdpersonal måste behandla ebolapatienter har blivit särskilt aktuell de senaste åren. De upprepade utbrotten av ebola i Väst- och Centralafrika som resulterat i hög dödlighet bland vårdpersonal. I den nordliga...