Mänskliga rättigheter i centrum vid ELF-möte i Lissabon

  Det är stora skillnader mellan hur de europeiska länderna tillämpar FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Deklarationen har olika status i olika länder; allt från lag till allmänna råd. Det stod klart när representanter...