Birgittasyster bland sex nya vördnadsvärda

Påven Franciskus godkände i går torsdag ett dekret som bekräftar att kyrkan förklarar tre gudsvigda kvinnor, två lekkvinnor och en präst vördnadsvärda, det första steget i en helgonförklaringsprocess. En av de nya vördnadsvärda var...