Taggat: Erik Varden

Vaka med mig – påskens provokation

Erik Varden, Silentium, 2022 Latinets provocare betyder att ”kalla ut” eller ”kalla fram”. Erik Varden, trappistmunk och sedan 2020 katolsk biskop av Trondheim, syftar med sina påskbetraktelser (och en text om bebådelsen) till att just...

Allt som är värt att minnas

Allt det vi minns skulle kunna sägas vara det råmaterial från vilket berättelsen om våra liv formas, en berättelse som dessutom, medvetet och omedvetet, flätas in i andra berättelser vilka så görs till delar...