Taggat: EU

EU:s biskopar välkomnar anslutning för Albanien och Nordmakedonien

De europeiska katolska biskoparnas kommission (COMECE) välkomnar att samtal inletts med Albanien och Nordmakedonien om EU-medlemskap. De är ett tecken på ”stabilitet, välstånd och fred”, skriver biskoparna och lyckönskar befolkningen i de två balkanstaterna....

Religionsfriheten hotas världen över

  Religionsfriheten är hotad i många delar av världen, visar en årlig rapport från en EU-grupp. Rapporten understryker vikten av att skydda religionsfriheten, särskilt i utvecklingsländerna. Rapporten kommer från EU:s interna grupp för religionsfrihet...

Tillbakagång av aborter i många EU-länder

Tillbakagång av aborter i många EU-länder

  Sedan 2005 har det skett en markant tillbakagång av aborter i de flesta av EU:s medlemsländer, enligt uppgifter analyserade av nyhetstjänsten Euronews. Det är kvinnor i Luxemburg, Ungern och Storbritannien som med störst...