Taggat: eukaristi

Nytt initiativ i USA ska öka katolikers medvetenhet om eukaristin

Resultaten från en undersökning bland katoliker i USA 2019 var avslöjande: endast en tredjedel av de tillfrågade instämde med katolska kyrkans lära att Jesus helt och fullt är närvarande i eukaristin. Nu pågår ett...

Kardinalens kolumn

Att leva sakramentalt – utan sakrament

Som katolska kristna är vi vana att leva ett rikt sakramental liv. Söndagens eukaristi är själva höjdpunkten i vårt andliga liv. Mötet med Jesus i eukaristin hjälper oss att ta itu med det vardagliga...