Taggat: Fatima

Påven viger Ryssland och Ukraina till jungfru Marias obefläckade hjärta

Påven viger Ryssland och Ukraina till jungfru Marias obefläckade hjärta

Vatikanen kungjorde i veckan att påve Franciskus nästa fredag, på Marie bebådelsedagen, kommer att viga Ryssland och Ukraina till jungfru Marias obefläckade hjärta under en biktgudstjänst i S:t Peterskyrkan. Tillsammans med världens biskopar, bland...

Sankt Josef i Fatimamiraklet

När kyrkan nu kallats av påve Franciskus att viga ett helt år till familjernas liv och samtidigt ställa det under den helige Josefs beskydd, kan vi åter beakta vad Guds Moder Maria sagt till...