23 missionärer mördades under 2017

  Varje år gör nyhetsbyrån Fides en statistik över hur många av kyrkans missionärer som har dödats under det gånga årets lopp. År 2017 dödades 23 missionärer: 13 präster, en ordensbroder, en ordenssyster samt...