Taggat: Frankrike

Vatikanen i juridiskt klagomål till Frankrike över skadestånd efter ”internt” beslut

En fransk domstol beslöt nyligen att en fransk ordenssyster, som uteslutits från sin orden efter trettiofyra år, ska ersättas med skadestånd. Vatikanen har reagerat genom att den gånga helgen överlämna ett officiellt klagomål till...

Starka reaktioner när abort röstas in i Frankrikes grundlag

Måndagens omröstning, som gav en stark majoritet för att skriva in kvinnors ”garanterade frihet” till abort i grundlagen, utmynnade i stående applåder bland de röstande politikerna efter att resultatet lästs upp. Glädjen var stor...

Pandemin accelererar minskningen av antalet praktiserande katoliker i Italien

Att antalet praktiserande katoliker i Italien är på nergång har länge varit ett faktum, och nya siffror visar att pandemin accelererat nedgången. Det är den senaste statistiken från Italiens nationella statistiska institut Isat, som...

Ung ryggsäckshjälte vid knivattacken i Annecy: ”Min tro gav mig styrka”

Torsdagens våldsdåd intill en lekplats i den franska staden Annecy, då en man, som tidigare fått asyl i Sverige, stack ner fyra små barn och två äldre män med en kniv, hade kunnat sluta...

Digitala id-kort för franska präster för att öka säkerheten

Katolska biskopskonferensen i Frankrike har i dagarna kungjort ett initiativ som ett led i att återupprätta allmänhetens förtroende för kyrkan, efter en rad avslöjanden om sexuella övergrepp inom kyrkan de senaste åren: ett id-kort,...