Årets Nobelpris i kemi aktualiserar genredigeringens risker

Årets nobelprismottagare Emmanuelle Charpentier och Jennifer Doudna hade varit förhandstippade för kemipriset i flera år. Deras upptäckt av den så kallade gensaxen har redan banat väg för en rad revolutionerande behandlingar, trots att genombrottet...