Taggat: genus

Om könets existens

På 359 sidor redogör Kajsa Ekis Ekman i sin bok Om könets existens för många olika aspekter av synen på kön som florerar idag. Hon tar upp begreppsförändringar och begreppsförvirring, forskning och avsaknad av...

Hen är inte bara pragmatisk grammatik

Som så ofta började det på andra sidan Atlanten och har därefter spritt sig, för att också etablera sig här. I sakta mak, visserligen, men envist och ihållande. Det handlar om hur vi talar...