Ukrainsk-ortodoxt stift blir katolskt

Den ukrainsk-ortodoxe ärkebiskopen Ihor Isichenko har efter sju års förberedelse förenat sig och sitt stift med Ukrainas grekisk-katolska kyrka och därmed lämnat den ortodoxa kyrkan. Ärkebiskop Isichenkos stift upptogs i full kommunion med Ukrainas...