Taggat: Gunnel Vallquist

Slå rot i förvandlingen – Gunnel Vallquists liv och livshållning

Alva Dahl, Ellerströms förlag, 2021 Det är modigt av Alva Dahl att lyfta fram Gunnel Vallquist så snart efter hennes död. Denna lysande författare, översättare, ”subversiva traditionalist” (Vallquist om sig själv), en av de...

Helgonens svar

Gunnel Vallquist (1918–2016) har satt avtryck i kulturliv och offentlighet som författare, översättare och kritiker. Hon blev, med rätta, hyllad; blev teologie hedersdoktor i Lund 1976, fick professors namn 1981 och valdes in i...