Taggat: hatbrott

Lavinartad ökning av inrapporterade hatbrott mot kristna i Europa

Fyrtiofyra procent fler hatbrott mot Europas kristna 2022 än 2021. Det rapporterar organisationen Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe (OIDCE), som varje år sammanställer situationen för kristna vad gäller bland annat...

Hundratals inrapporterade fall av hatbrott mot kristna i Europa

En ny rapport visar att antalet inrapporterade hatbrott mot kristna i Europa är stort, och att den sekulära intoleransen mot kristna blivit mer framträdande på många håll. Sedan 2005 har organisationen Observatory on Intolerance...

Dramatisk ökning av anti-katolska hatbrott i Kanada

Dramatisk ökning av anti-katolska hatbrott i Kanada

Nya siffror visar att antalet rapporterade hatbrott mot katolska kyrkan ökade med 260 procent under förra året. Den federala myndigheten Statistics Canadas senaste siffror visar att ökningen av antalet hatbrott mot katolska kyrkan var...

Att helga eller vanhelga

Kan den som inte tror på Gud häda? Blasfemi bygger på att man på något sätt anar att det finns något heligt eller Någon som är helig. Det är detta man då tar avstånd...

Markant ökning av inrapporterade hatbrott mot kristna i Europa

Sextiofem procent fler hatbrott mot kristna 2020 än 2019. Det rapporterar Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), som varje år sammanställer statistik för olika kategorier av hatbrott. Femtiosju länder rapporterar regelbundet in...