Taggat: heliga Birgitta

Heliga Birgitta

Dick Harrison, Sveriges dramatiska historia, Historiska media 2021 Vad förbinder heliga Birgitta med U 137 och ubåtskrisen? Jo, den senare är boken som följer efter hennes biografi i bokserien Sveriges dramatiska historia. Detta som hjälp...

Benedikt – Birgitta – Botvid

Under juli månad får vårt stift andligt tillskott från tre helgon som jag fått vara med att fira: Benedikt i Mariavall, Birgitta i Vadstena och Botvid i Botkyrka. Helgonen hjälper oss både genom sin...