Taggat: Heliga stolen

Vatikanens pengar ska investeras enligt sociallärans anda

Vatikanen börjar tillämpa en ny policy i sina investeringar. Den syftar till att ge tillräckliga inkomster för att finansiera Heliga stolens verksamheter, samtidigt som den följer principerna i den katolska socialläran. Beslutet gäller från...

Peterspenningen finansierar kurian och internationellt hjälparbete

Vatikanen har publicerat sin budget för 2021 för stöd till kurians verksamhet och de påvliga välgörenhetsorganisationerna. Tack vare den så kallade Peterspenningen (världskyrkans ekonomiska gåvor till kyrkans centrala verksamhet) kunde 47 miljoner euro samlas...

Nyutnämnd ambassadör vid Heliga stolen

Sveriges nye ambassadör vid Heliga Stolen heter Andrés Jato. Han efterträder Cecilia Björner, som har haft ämbetet 2016–2021. För närvarande är Andrés Jato chef för Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och icke-spridning. Tidigare var han bland...

Ny biskopsvigning i Kina – men också hård kritik av påven

Ny biskopsvigning i Kina – men också hård kritik av påven

I en kommande bok med betraktelser uttrycker påven oro över situationen för de hårt förföljda muslimska uigurerna i Kina. Nyheten om vad påven skrivit har bemötts av hård kritik från kinesiska regeringsföreträdare.  Boken Låt...

Provisoriskt avtal mellan Heliga Stolen och Kina

  Ett provisoriskt avtal mellan Heliga Stolen och Kina har nu slutits. Avtalet slöts under ett möte i Peking den 22 september. Närvarande vid mötet var Msgr Antoine Camilleri, undersekreterare vid Heliga Stolens avdelning...