Hen är inte bara pragmatisk grammatik

Som så ofta började det på andra sidan Atlanten och har därefter spritt sig, för att också etablera sig här. I sakta mak, visserligen, men envist och ihållande. Det handlar om hur vi talar...