Katolsk präst bar hijab under mässan

  Den tyske katolske prästen f Wolfgang Sedlmeier, kyrkoherde i S:t Maria in Aalen, ville protestera mot diskriminering av muslimer och judar. Därför valde han att bära hijab under gudstjänsten. Det var på pingstsöndagen...