Peterspenningen finansierar kurian och internationellt hjälparbete

Vatikanen har publicerat sin budget för 2021 för stöd till kurians verksamhet och de påvliga välgörenhetsorganisationerna. Tack vare den så kallade Peterspenningen (världskyrkans ekonomiska gåvor till kyrkans centrala verksamhet) kunde 47 miljoner euro samlas...