Älskad svensk adventspsalm skrevs av katolsk präst

Den är en av Sveriges mest sjungna adventspsalmer. För många blir det inte adventstid ”på riktigt” förrän tonerna av Hosianna, Davids son ljuder i kyrkorummet. Här berättar vi mer om den älskade psalmen –...