Dag för dag med Ignatius av Loyola

Dag för dag med Ignatius av Loyola är en bönbok för dagligt bruk. Varje dag under året tillhandahåller författaren en betraktelse, ger en bibeltext eller en kort utläggning samt ett tema att be över....