Taggat: Ingela Frid

Barn i medeltida helgonprocesser

  Att ge ut föredrag i tryckt form är en god litterär tradition. I det här fallet har historieprofessor Eva Österberg nedtecknat ett föredrag om barn i medeltida mirakelberättelser. Synen på barn genom tiderna...

Gediget om missionshus och dess historia

  På 1800-talet förändrades det religiösa landskapet i Sverige. En strömning var missionsrörelsen som inspirerade till lekmannaledda stugmöten. Då hemmen inte längre räckte till, uppstod behovet av missionshus. Missionsföreningar bildades och medlemmarna stod själva...