Ann-Catrin Kristianssen studerar religionens roll som brobyggare

Interreligiösa råd blir allt vanligare i kommunerna. Nu ska statsvetaren Ann-Catrin Kristianssen undersöka vilken roll dessa råd spelar för att bygga broar mellan medborgare och med kommuner. Ann-Catrin Kristianssen får ett forskningsanslag på en...