Gemenskapens evangelium – konkret teologi av Jean Vanier

  Jean Vanier är en kanadensisk filosof och teolog som på 1960-talet grundade gemenskapen L’Arche. Från början bestod L’Arche av honom själv och två män med funktionshinder men har sedan dess växt och spritts...