Påven Johannes Paulus I saligförklaras i september

Vatikanen har tillkännagivit programmet i samband med saligförklaringen av påven Johannes Paulus I. Påve Franciskus kommer att saligförklara sin föregångare på Petersplatsen den 4 september. Kvällen innan hålls en förbönsvaka med kardinalvikarien Angelo De...