Stort kliv framåt för Kaldéiskt kulturcentrum Jungfru Maria kyrka

  Detaljplanen för Jungfru Maria kyrka är nu antagen, exploateringsavtalet är undertecknat och bygglovet är inlämnat. Detta betyder att projektet har tagit ett stort kliv framåt mot byggstarten i sommar, skriver Stockholm Katolska Stift....