Statistik bekräftar: fler prästkallelser i små församlingar

Minskningen av antalet präster och seminarister i USA tenderar att vara mer markant i stora församlingar, där prästen ansvarar för ett stort antal troende. Det är slutsatsen i en ny rapport från organisationen Vocation...