Taggat: Kanada

Kanada: assisterat självmord för psykiskt sjuka skjuts upp

Den 17 mars 2024 hade länge framhållits som det datum då assisterat självmord för psykiskt sjuka skulle röstas igenom i Kanada. I sista stund har nu regeringen beslutat att skjuta upp beslutet i tre...

Kanadensare väntade i månader på cancerbehandling – valde till slut dödshjälp

Femtiotvåårige Dan Quayle väntade i tio veckor på att få påbörja cytostatikabehandling mot matstrupscancer. Till slut gav han upp och hörde sig för om dödshjälp – och fick det beviljat på två dagar. Samtidigt...

Nya riktlinjer för dödshjälp i Kanada: informera inte anhöriga

Regeringen i Kanada har nyligen publicerat uppdaterade riktlinjer för läkare om vad som ska gälla vid dödshjälp. Nytt är att beslut om dödshjälp kan tas utan att patienten träffar läkaren, och att läkaren uppmanas...

Dramatisk ökning av anti-katolska hatbrott i Kanada

Dramatisk ökning av anti-katolska hatbrott i Kanada

Nya siffror visar att antalet rapporterade hatbrott mot katolska kyrkan ökade med 260 procent under förra året. Den federala myndigheten Statistics Canadas senaste siffror visar att ökningen av antalet hatbrott mot katolska kyrkan var...

Påven tackar för Kanadaresan

– Jag vill gärna tacka alla som möjliggjorde denna botgöringsvallfärd, alltifrån myndigheterna och ledarna för ursprungsfolken till de kanadensiska biskoparna. Jag tackar hjärtligt alla som följt min resa i bön. Tack! Det sade påve...