Brev från kardinal Anders Arborelius till de troende i Stockholms katolska stift

  Kära systrar, kära bröder i vårt stift! Vi är många som känner förtvivlan när vi hör om de övergrepp som präster har gjort sig skyldiga till och att man försökt dölja detta. Det...