Oljevigningsmässa i katolska domkyrkan

  92 av stiftets 169 präster koncelebrerade i tisdagens oljevigningsmässa i katolska domkyrkan. Kardinal Anders Arborelius höll en predikan där han bland annat manade prästerna att hjälpa och stödja varandra i deras ibland svåra...