Taggat: Kardinal

Anders Arborelius

Kardinal Anders Arborelius tack

  Kära bröder och systrar i Stockholms katolska stift! Genom detta brev hoppas jag nå er alla som på olika sätt har framfört sina gratulationer och försäkrat mig om sina förböner i samband med...

Påvens tal till de nya kardinalerna

  Onsdagen den 28 juni blev en historisk dag för Katolska kyrkan i Sverige, då påve Franciskus under konsistoriet i Peterskyrkan tillsatte fem nya kardinaler, bland annat biskop Anders Arborelius. Strax innan påven överlämnade...

Vatikanflaggan

Brev från påve Franciskus till biskop Anders

  I slutet av maj skrev påven Franciskus ett brev till biskop Anders Arborelius inför den 28:e juni då han blir kardinal under ett konsistorium i Rom. Nu har Stockholms katolska stift publicerat brevet:...

Anders Arborelius

Så skriver svenska medier om kardinal Anders Arborelius

  Det är inte bara katoliker i Sverige som gläds åt att påven för första gången utnämner en svensk till kardinal – det gör även många andra i det svenska samhället. I samband med...

%d bloggare gillar detta: