Påven skapar 14 nya kardinaler

På pingstdagen meddelade påve Franciskus att han kommer att kreera 14 nya kardinaler. Konsistoriet kommer att äga rum den 29 juni, och de nya kardinalernas ursprung uttrycker, enligt påven, kyrkans universalitet ”som fortsätter att...