Taggat: Katolska kyrkan

Kyrkans djupa rörelser formar historien

Kyrkans långsiktiga utveckling över decennier och sekler kan utläsas i statistiken. Men säger siffrorna bara något om historien, eller kan man även utläsa något om framtiden i dem? Och vilka förväntningar kan man ha...

Blodig attack i katedral på Filippinerna

Blodig attack i katedral på Filippinerna

En blodig attack har drabbat katedralen i Jolo på den filippinska ön Sulu och kostat 20 människor livet. Terrorister tände den första sprängladdningen kort före mässans början. Den andra gick i luften när säkerhetstrupperna...

Familjer återförenade med hjälp av Katolska kyrkan i New York

Familjer återförenade med hjälp av Katolska kyrkan i New York

  Två fäder och två söner från Guatemala och Honduras, som skilts åt enligt de nya amerikanska immigrationslagarna har nu återförenats, tack vare en katolsk välgörenhetsorganisation. Det var i början av juli som organisationen...

Ingen protest från Kyrkan när Francos kvarlevor flyttas

Ingen protest från Kyrkan när Francos kvarlevor flyttas

  Den spanska regeringen kommer att öppna general Francisco Francos grav, och flytta hans kvarlevor från monumentet De stupades dal (Valle de los Caídos) till en privat grav. Beslutet fick majoritet i riksdagen redan...

Varför vill man ta emot kommunion i en kyrka man inte vill tillhöra?

Varför vill man ta emot kommunion i en kyrka man inte vill tillhöra?

Charlotta Smeds, redaktionschef Vatikanradion   Nu har återigen debatten om kommunionsutdelning tagit fart i den katolska kyrkan. Denna gång rör det sig inte om rätten för katoliker som är skilda och omgifta att ta...