Det finns ingen värdighet i dödshjälp

Bitte Assarmo, chefredaktör   Nyligen kom KIT/Novus med en opinionsundersökning som visar att sex av tio personer vill införa dödshjälp i Sverige. Frågorna som ställdes var följande: Vad är din inställning till legalisering av...