Om könets existens

På 359 sidor redogör Kajsa Ekis Ekman i sin bok Om könets existens för många olika aspekter av synen på kön som florerar idag. Hon tar upp begreppsförändringar och begreppsförvirring, forskning och avsaknad av...