Älskad vägvisare till klassisk kristendom: metropoliten Kallistos Ware död

Metropoliten Kallistos (Timothy) Ware av Diokleia har gått bort i London den 24 augusti i en ålder av åttiosju år, efter ett liv fyllt av gudstjänst och liturgi, teologisk forskning och undervisning, dialog och...