Konversionen på Berget: Berits väg till Katolska kyrkan

Berit Edman inlemmades i Svenska kyrkan påsken 1996. 20 år efteråt, under årets påsknatt, togs hon upp i Katolska kyrkan, i domkyrkan tillsammans med fem andra medlemmar i kommuniteten Den heliga treenigheten på Berget...