Dikasteriet för trosfrågor om bevarande av aska efter kremering

I en ny skrivelse som svar på två frågor om spridning av aska efter kremering fastställer dikasteriet för trosfrågor att ”en minimal mängd” aska ”i vissa fall” får bevaras utanför urnan. Det är i...