Markant färre går i kyrkan efter pandemin

Statistiken talar sitt tydligare språk: fyrtio procent färre uppger att de regelbundet går i kyrkan, jämfört med före pandemin. Enligt en undersökning bland femtusen slumpmässigt utvalda deltagare gjord av Svenska kyrkan, nyligen publicerad i...