Markant ökning av inrapporterade hatbrott mot kristna i Europa

Sextiofem procent fler hatbrott mot kristna 2020 än 2019. Det rapporterar Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), som varje år sammanställer statistik för olika kategorier av hatbrott. Femtiosju länder rapporterar regelbundet in...