Påven: den helige Irenaeus av Lyon blir kyrkolärare

Vid en audiens för en ortodox-katolsk teologisk arbetsgrupp från påvliga universitet Angelicum i Rom i torsdags kungjorde påven att den helige Irenaeus av Lyon kommer att utnämnas till kyrkolärare. – Ert skyddshelgon, den helige...