Taggat: kyrkostatistik

Kyrkostatistik: Afrika och Asien på fortsatt framfart

Den senaste globala statistiken för katolska kyrkan, presenterad nyligen i Vatikanens tidning L’Osservatore Romano, visar att antalet katoliker ökar – framför allt i Afrika, Latinamerika och Asien. Det är de senast tillgängliga siffrorna, från...

Kyrkans djupa rörelser formar historien

Kyrkans långsiktiga utveckling över decennier och sekler kan utläsas i statistiken. Men säger siffrorna bara något om historien, eller kan man även utläsa något om framtiden i dem? Och vilka förväntningar kan man ha...