Taggat: Laudato Sí

Världshavsdagen uppmärksammas

Sedan 2008 har den av FN initierade Världshavsdagen firats den 8 juni. Också den katolska kyrkan uppmärksammar denna dag, framför allt genom att bidra med etiska förhållningssätt om hur man värnar världshaven, vilket är...

Gårdagens sanningar – nu osanningar?

Replik på diakon Göran Fäldts debattinlägg Kan man upphäva den eviga lagen? Diakon Göran Fäldts inlägg om den eviga lagen är för mig utan innehåll, tyvärr. Min naturvetenskapliga utbildning kan svårligen förenas med följande...

Tio år som Guds tjänare – en reflexion

I dag är det tio år sedan kardinal Jorge Mario Bergoglio valdes till biskop av Rom och påve för den universella kyrkan. Vi gratulerar påve Franciskus till detta jubileum och önskar honom många hälsosamma...

The Letter – A Message For Our Earth

Dokumentär. Producent: Laudato Si’ Movement, Off the Fence. YouTube Originals, 2022 Som ytterligare en ring på vattnet efter påvens encyklika Laudato Si’ har rörelsen med samma namn bidragit till att producera denna mycket gripande dokumentärfilm....

”Skapelsens tid” – ett bidrag från kyrkan till miljömötet

Den 31 oktober inleds klimattoppmötet COP26 i Glasgow. Som en förberedelse skall den av kyrkan inledda ”Skapelsens tid” tjäna, har påve Franciskus bestämt. Han inbjuder alla människor av god vilja att besinna sig under...