Lek för Guds skull – lekfullhetens kreativitet, dygder och laster

Fredrik Heiding, Artos förlag, 2020 Ett av de största ögonblicken i ett barns tidiga utveckling är när det plötsligt svarar på ens blick med ett leende. I glatt samspel utvecklas snart det lilla leendet...