Påven ändrar kyrkolag för lektorer och akolyter

Påven Franciskus ändrade i går kyrkolagen, så att de fasta tjänsterna som lektor och akolyt öppnas också för kvinnor. Hittills har de tjänsterna varit förbehållna män. Lektor och akolyt är två formella utnämningar i...