Apostlarnas apostel ett exempel på Guds stora nåd

  Maria från Magdala är ett av kyrkans mest populära helgon, och ett vittberömt exempel på Guds barmhärtighet och nåd. Den exakta tiden för hennes födelse och död är okänd – vad vi dock...