Irlands förra president kritisk till barndop

  Den tidigare irländska presidenten Mary McAleese har sagt att dop av spädbarn är en form av tvång, och uppmanar Katolska kyrkan att ändra sin praxis. – Man kan inte tvinga på spädbarn den...