Hillsong – Gud blir viral

Hillsong Church är en så kallad “mega church” med ursprung i Australien. Kyrkan finns på alla kontinenter (förutom polerna) och har ungefär 150 000 besökare varje vecka. På det sättet är den, precis som...